폐쇄형 강좌 2심화강좌

Young Health Professionals' Leadership For GCED

모집기간 2022-08-01 ~ 2022-08-31
학습기간 2022-08-15 ~ 2022-10-25(10 주)
강좌아이디 2022_80_CL002_14_0_
  • 강좌 일정 따라 운영

  • 지원 및 선발 과정 진행

  • 강사 개별 지도

  • 이수증 발급
    강좌 이수 직후 이수증을 발급 받으세요

  • 무료강좌

강좌 소개

Энэхүү сургалт нь залуу боловсон хүчинд Дэлхийн Иргэний Боловсролыг олгох, залуу анагаахын салбарын мэргэжилтнүүдийн нийгмийн хариуцлагыг сайжруулах, эрүүл мэндийн тэгш хүртээмжтэй байдалд залуучуудын оролцоо идэвхийг нэмэгдүүлэх зорилготой юм. Сургалтанд хамрагдсанаар та дэлхийн иргэн гэж хэн болох, энэ нь залуу анагаахын мэргэжилтэн таны эрх үүрэгтэй хэрхэн холбогдож буйг мэдэж авах ба цар тахлын үеэрх манлайллын ач холбогдолын тухай илүү гүнзгий мэдлэгтэй болох юм. 

 

Хамрах хүрээ: Анагаахын ухааны чиглэлээр мэргэшиж буй 50 орчим оюутан (үүнд АШУҮИС-ын орон нутаг дахь салбар сургуулийн сурагчид багтана)

 

Хугацаа: 2022 оны 8 сарын 25 - 10 сарын 25

No data