GCED by Themes2Instructor-led

Young Health Professionals' Leadership For GCED

Application 08-01-2022 ~ 08-31-2022
Learning 08-15-2022 ~ 10-25-2022(10 Weeks)
Course ID 2022_80_CL002_14_0_
  • Fixed Deadlines

  • Application & Selection Process

  • 1:1 Interaction with the Instructor

  • Downloadable Certificate
    Earn a certificate upon the completion

  • 100% Free

About the Course

Энэхүү сургалт нь залуу боловсон хүчинд Дэлхийн Иргэний Боловсролыг олгох, залуу анагаахын салбарын мэргэжилтнүүдийн нийгмийн хариуцлагыг сайжруулах, эрүүл мэндийн тэгш хүртээмжтэй байдалд залуучуудын оролцоо идэвхийг нэмэгдүүлэх зорилготой юм. Сургалтанд хамрагдсанаар та дэлхийн иргэн гэж хэн болох, энэ нь залуу анагаахын мэргэжилтэн таны эрх үүрэгтэй хэрхэн холбогдож буйг мэдэж авах ба цар тахлын үеэрх манлайллын ач холбогдолын тухай илүү гүнзгий мэдлэгтэй болох юм. 

 

Хамрах хүрээ: Анагаахын ухааны чиглэлээр мэргэшиж буй 50 орчим оюутан (үүнд АШУҮИС-ын орон нутаг дахь салбар сургуулийн сурагчид багтана)

 

Хугацаа: 2022 оны 8 сарын 25 - 10 сарын 25

No data